Contact
Contact

Hoe komen de sportvelden de winter uit

Kennis sportveldgrassen
Na de winterstop worden sportvelden weer intensief bespeeld. Om de velden in goede conditie te houden moeten we ze in de gaten houden en het juiste beheer toepassen.

In december was er een korte vorstperiode, rond het begin van de winterstop. Daarna viel er behoorlijk wat regen en dat heeft er voor gezorgd dat de toplaag verzadigd is met water. De voetbaltrainingen zijn eind januari weer begonnen en dat zie je meteen terug op het veld. Niet alleen is er speelschade zichtbaar in de grasmat, maar ook de ongelijkheid en polvorming begint de kop op te steken. Veel verenigingen zullen aandringen om op korte termijn het veld te willen rollen. Dat proberen we natuurlijk te voorkomen.

Tip 1: loop na iedere wedstrijd het veld na

Om de grasmat in goede conditie te houden, is het aan te raden om na iedere wedstrijd het veld na te lopen. Speelschade zoals op onderstaande foto is te herstellen door met een speelschade herstel vork het gras iets op te tillen en terug te duwen. Zo voorkom je dat de schade op dezelfde plaats steeds groter wordt.

Afbeelding: speelschade op het sportveld na de eerste trainingen dit jaar.

Tip 2: kriebeleggen, maaien, topbeluchten

Inmiddels hebben we ook wat zonnige en droge dagen achter de rug. De toplaag droogt dan snel. Dit geeft ons de mogelijkheid om te eggen. Dat is positief voor de uitwisseling tussen bodem en lucht en als er wormenhoopjes zijn op het veld, worden die verspreid. Het kan nodig zijn om een keer te maaien als het weer het toelaat wanneer het gras pleksgewijs wat langer staat en ongelijkheid geeft. Hier kunnen wat gele plekken door ontstaan in de grasmat, maar deze herstellen snel van kleur. Er zijn machines die kunnen beluchten in de toplaag en vlakken in één werkgang, dat is beter dan alleen rollen. Let erop dat je deze maanden alleen met machines het veld op gaat als de omstandigheden het toelaten. Voorkom spoorvorming en verdichting in de toplaag.

Tip 3: vroeg doorzaaien loont

Op veel sportvelden zijn de trainingen en wedstrijden gestart, de toplaag is op veel plaatsen sponzig. Het gevolg van de speelbelasting van de afgelopen weken is te zien. Het Engels raaigras begint wat te vergelen, het grasbestand staat meer open en loopt terug. Als de weersomstandigheden zo blijven en het wordt niet kouder, is het erg waardevol om een veld als dit door te zaaien eind maart, begin april. Met doorzaaien zorg je ervoor dat je veld sneller dichtstaat in het voorjaar. Je voorkomt dat onkruiden de kans krijgen om op kalere plekken in het veld de kop op te steken. De trainingen zijn nu in volle gang, dus het is erg belangrijk om de komende tijd de velden goed in de gaten te houden en actie te ondernemen waar nodig.

Afbeelding: je ziet op dit veld dat het Engels raai begint te vergelen, de mat staat wat open en pollerigheid ligt op de loer.

Tip 4: de Triple3®-methode

Langzaam begint de realiteit door te dringen in het sportveldbeheer dat we het anders moeten doen. Dat inzicht komt niet alleen door ervaringen met droogte, hitte en clusterbuien, maar ook door het toenemende aantal speeluren op de sportvelden. Advanta introduceert daarom de Triple3®- methode voor een jaarrond vitale mat. De kern van dit concept is gespreid doorzaaien. Je begint al in het vroege voorjaar voor het groot onderhoud uit en je eindigt in het najaar zodat de mat met een goede grasbezetting de wintermaanden in gaat. Triple3® zet daarom in op herstel in 3 perioden met 3 Advance-speciaalmengsels, zodat je maximaal profiteert van de synergie tussen 3 grassoorten: tetra-en diploïd Engels raaigras én veldbeemdgras.

Meer weten of
advies op maat?

Samen maken we jouw groenproject een succes

Onze grasmengsels voor sportvelden

Meer sportveldkennis