Contact
Contact

Nieuwe veldbeemdmat op sportpark Oostzanerwerf

Kennis sportveldgrassen
De pilot in Bergen op Zoom, waar op één veld meer dan 750 speeluren werd gemaakt afgelopen seizoen krijgt in opdracht van de gemeente Amsterdam een vervolg op Sportpark Oostzanerwerf. Deze week werd een mooie nieuwe mat gelegd van veldbeemddominante zoden, gekweekt door Uniek Graszoden.

De voordelen van veldbeemdgras als hoofdbestanddeel van de grasmat op het sportveld zijn legio. Zo is de grassoort een ideale zodevormer door ondergrondse uitlopers, verdraagt het intensieve betreding en bespeling en is veldbeemd door zijn sterke beworteling droogtetolerant. Niet verwonderlijk dus dat, zeker nu het weer in de Nederlandse zomers steeds wisselvalliger wordt, fieldmanagers inzetten op meer veldbeemd in de mat.

Een mat creëren met een hoger percentage veldbeemd kan uiteraard met doorzaaien, maar wie dit effectief wil aanpakken, kan ook aan de slag met het Grass2Play concept. Hierbij worden veldbeemd dominante zoden gekweekt door Uniek Graszoden met Advanta graszaad. Deze graszoden worden gelegd door Hofmeijer Voorst en ook beheer en onderhoud van de velden valt onder hun regie. Omdat het gras bij Uniek de tijd krijgt om te groeien en ontwikkelen, is de basis van een sportveld dik in orde. Een eerste proef bij een veld in Bergen op Zoom leverde bijzondere resultaten. Het veld is intensief bespeeld en wordt zowel gebruikt voor trainingen als wedstrijden.

Project sportpark Oostzanerwerf

Geïnspireerd door de mooie resultaten in Bergen op Zoom is de keuze op sportpark Oostzanerwerf tot stand gekomen. Gemeente Amsterdam heeft hier Hofmeijer Voorst opdracht gegeven om twee natuurgrasvelden opnieuw aan te leggen. Begin maart is hiermee gestart. Na een voorbereidend traject, waarbij de hoogteligging van de velden is aangepast en drainage is toegepast, is begin mei het project afgerond met het leggen van de veldbeemd zoden.

De renovatie van het sportpark in vijf stappen:

Meer weten of
advies op maat?

Samen maken we jouw groenproject een succes

Bekijk onze sportveldmengsels

Meer over sportveldbeheer