Contact
Contact

Tijd voor mengselkeuze groot onderhoud

Kennis sportveldgrassen
Binnenkort worden de voetbalvelden voor de tweede keer dit jaar doorgezaaid. Veel fieldmanagers moeten nog de keuze maken welk grasmengsel ze gaan inzetten voor het groot onderhoud. Er zijn verschillende factoren om rekening mee te houden bij een mengselkeuze.

Op nummer één staat uiteraard de vraag wat de hersteltijd van het veld is. Vervolgens kijk je naar wat de kaalslag van het sportveld is. En als laatste stel je de vraag hoeveel meer veldbeemd je in de mat wilt krijgen. Een goede stelregel is: ‘Hoe langer de rusttijd, hoe hoger het percentage veldbeemd in een mengsel’.

SV7 nog steeds de standaard

In de praktijk zien we dat vaak een SV7 mengsel de standaard is. Durf in sportveldonderhoud ook andere keuzes te maken, zeker als je een langere rusttijd hebt. Zo kun je kiezen voor een SV8 Stadion, dit mengsel bevat een twee keer zo hoog percentage veldbeemd ten opzichte van een SV7. En met een relatief hoog aandeel Engels raai geef je het veld toch een snelle start en zekerheid van slagen. Bekijk in de brochure alle Advanta sportveldmengsels:

Open sportveldbrochure

 

Vaker doorzaaien, meer veldbeemd

Gebruik de zomer- en najaarsmaanden om meer veldbeemd in je velden te krijgen. De hogere bodemtemperatuur zorgt voor een snellere kieming en vestiging van het graszaad. Nu er minimaal 2 of 3 keer per jaar doorgezaaid wordt op de sportvelden, neemt het percentage gewenste grassen in de mat toe. Dat betekent ook een grotere kans voor juiste vestiging van veldbeemd; gezien deze grassoort goed tegen droogte kan en stevigheid geeft aan de toplaag door zijn ondergrondse uitlopers. Zo neemt de betredingstolerantie toe en maak je de velden klimaatproof.

Precisiezaai

Besteed bij doorzaaien van het sportveld genoeg aandacht aan het afstellen van de zaaimachine. Zo zorg je voor optimale omstandigheden om het graszaad goed in de bodem te brengen en een sterke grasmat te creëren. Wanneer je doorzaait met als doel meer veldbeemd in de mat te krijgen, kies dan voor de DDS-methode met grasmengsels Hattrick en Victoria. Deze mengsels zaai je het best met een Vredo DDS. In deze video laten we je zien hoe je deze machine afstelt:

Meer weten of
advies op maat?

Samen maken we jouw groenproject een succes

Bekijk onze sportveldmengsels

Meer over sportveldbeheer