Contact
Contact

Zaaien van meerjarige bloemenmengsels

Kennis veldbloemen

Veldbloemen krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht in de particuliere tuin. Zeker nu ook gemeentes en overheden de meerwaarde van bloemen voor hun bijdrage aan de biodiversiteit in flora en fauna benadrukken. Denk aan ‘Operatie Steenbreek’, waarmee gemeentes in heel Nederland mensen aansporen om hun leefomgeving te vergroenen.

Meerjarige veldbloemenmengsels

De belangstelling voor mengsels veldbloemen met veel kleur neemt enorm toe. Meerjarige veldbloemen zijn ook voor de particuliere tuin een goede keuze. In het najaar inzaaien is dan zeker aan te raden, want dan zijn de omstandigheden in de tuin optimaal. In september is de bodemtemperatuur perfect voor inzaai, het bodemleven is op peil, er is minder onkruiddruk en er is vocht genoeg om het zaad te laten kiemen.

Welke mengsels kies je?

In het Advanta assortiment vind je voor ieder toepassingsgebied een passend meerjarig mengsel. Deze categorieën zijn bij uitstek geschikt om in het najaar te zaaien:

  • Meerjarige bloemenmengsels: zoek je een makkelijke bloemenvegetatie met een hoge slagingskans, die tevens meerjarig is? Kies dan één van onze prachtige mengsels: Veldbloemen 1, Veldbloemen 2, Veldbloemen 3 of Veldbloemen 4.
  • Speciaalmengsels: zijn samengesteld voor specifieke bodem- en groeiomstandigheden, zoals zure, rijke of juist schrale milieus. Deze twee mengsels staan in de Advanta top-3 als het gaat om kleur en uitstraling: Speciaalmengsel Nr. 37 en Kleur en Geur.

Afbeelding: de meerjarige bloemenmengsels Veldbloemen 1, Veldbloemen 2, Veldbloemen 3 en Veldbloemen 4 (van links naar rechts en boven naar onder).

Stappenplan voor veldbloemen zaaien

1. Creëer een vals zaaibed, dit voorkomt dat ongewenste kruiden de overhand nemen. Maak de grond oppervlakkig los, laat de aanwezige zaden kiemen en verwijder deze.

2. Meng het bloemenzaad met vochtig fijn zand of zaagsel, zo ontstaat meer volume en is het zaad beter te verdelen over het zaaibed.

3. Volg de aanbevolen zaaizaadhoeveelheid. Dit lijkt soms heel weinig, maar het mooiste resultaat ontstaat als de aanbevolen hoeveelheid wordt aangehouden.

4. Hark de zaden oppervlakkig in of druk ze iets aan. Het zaad moet contact maken met de grond, maar je mag ze niet dieper in de grond drukken dan de dikte van de zaden.

5. Bloeiende bloemen! Bij een goede temperatuur en genoeg vocht in de bodem kiemen na één tot twee weken de eerste bloemen.

Tip: op onze webshop kun je professionele bloemenmengsels bestellen >>

Bekijk ook onze video over het zaaien van veldbloemen:

veldbloemen zaaien