Contact
Contact

Ecologisch bermbeheer

Kennis openbaar groen
In het bermbeheer zien we, na jaren van focus op kostprijsbeheersing, dé trend voor de komende jaren: ecologisch bermbeheer. Doel is het verhogen van de biodiversiteit, soortenrijkdom en de landschapswaarde van bermen.

De roep om meer biodiversiteit, natuurbehoud en beheersbaar onderhoud klinkt luider dan ooit. Steeds meer gemeenten én inwoners willen tot een duurzame invulling van de groene ruimte komen. Met de inzaai van slim samengestelde bloem-kruidenmengsels in bermen en openbaar groen zet je grote stappen.

In het bermbeheer zien we, na jaren van focus op kostprijsbeheersing, dé trend voor de komende jaren: ecologisch bermbeheer. Doel is het verhogen van de biodiversiteit, soortenrijkdom en de landschapswaarde van bermen.

Wat is ecologisch bermbeheer?

Provincies en gemeenten zetten volop in op ecologisch bermbeheer. Overheden en het publiek willen af van monoculturen van gras. Soortenrijke, gevarieerde wegbermen verhogen de natuurwaarde en vormen een broodnodig leefgebied voor insecten en vlinders.

Ecologisch beheer van bermen komt vooral tot uiting in het maaibeheer. Bermen worden minder vaak en uitgesteld gemaaid. Het maaisel wordt doorgaans afgevoerd om verrijking van de bodem te voorkomen. Ook kan gevarieerd worden in maaihoogte en kunnen stroken overgeslagen worden.

Biodiversiteit verhogen

Het verhogen van de biodiversiteit van wegbermen is een doorlopend proces. Door afstemd ecologisch beheer neemt de biodiversiteit jaarlijks toe. Een forse impuls geeft de inzaai van speciale gras-kruidenmengsels.

Bekijk hier de Advanta zaadmengsels voor biodiverse bermen >>

Deze mengsels zijn samengesteld uit waardevolle gras- en kruidensoorten, met een grote aantrekkingskracht op insecten en vogels. Ook aan de verkeersveiligheid en beheerskosten is gedacht: de soorten blijven laag, zijn jaarrond groen en lenen zich perfect voor zeer extensief beheer.

Meer weten of
advies op maat?

Samen maken we jouw groenproject een succes

Bekijk onze gras- en bloemenmengsels

Meer over openbaar groen